Sommarpraktikanterna är nu tillsatta

Projektet "Sommarpraktikanter" är ett specialprojekt som finansieras av Ålands landskapsregering. Det erbjöds totalt 400 praktikplatser inom projektet. De är nu matchade och totalt kommer sommarpraktikanterna att arbeta över 47.000 timmar i sommar.

Syftet med projektet var att stödja arbetsmarknaden för specifikt yngre personer i en tid då effekterna av Coronaepidemin raderat ut en stor del av de traditionella sommarjobben på Åland. Förhoppningen var att dessa platser även skulle leda till ytterligare arbetstid och konkreta anställningar.

Projektet initierades i maj 2020 och anmälningarna för sommarpraktikanterna öppnade 1 juni. Ålands Näringsliv har haft hand om den övergripande administrationen, medan ACT-Åland har matchat de sommarpraktikanter som inte redan hade överenskommit med en uppdragsgivare. Matchningarna har rapporterats till Ålands landskapsregering som tar det slutliga beslutet om praktikplatsen.

Kriterierna var att sommarpraktikanten var född 1996-2004 och var antingen bosatt på Åland eller att lyfte studiestöd från AMS. 

Vi kunde redan i början konstatera att intresset varit enormt. Totalt har vi haft över 700 som sökt praktikplats via systemet. Konsekvensen innebär att ungefär 3 av 5 har fått en plats. Vi har även ett antal uppdragsgivare som blivit utan praktikant, antingen för att de varit svåra att matcha av olika anledningar eller anmält sig senare än andra uppdragsgivare. Naturligtvis har besvikelsen varit stor bland de som blivit utan matchning.

Bland de tillsatta praktikplatserna är fördelningen relativt jämnt ur olika perspektiv. Grafer finns i länkar nedan för tydligare presentation.

  • Könsfördelning är 47/53 mellan kvinnor och män
  • Alla åländska kommuner återfinns bland uppdragsgivarnas registreringsort.
  • Fördelningen mellan branscher är jämn, med en tonvikt på branscher som traditionellt erbjuder sommarjobb.
  • Åldersfördelningen på praktikanterna har en tonvikt mot yngre personer, men samtliga födelsår är representerade.
  • Av sommarpraktikanterna hade en majoritet överenskommit med uppdragsgivare (74%). Det har snabbat på processen.

I september kommer Ålands Näringsliv att skicka ut enkäter till både uppdragsgivare och sommarpraktikanter. I samband med dessa kommer vi att göra en djupare uppföljning av projektet. Vi kan dock redan konstatera att det stora intresset har försenat vissa delar av projektet, vilket har gått ut över informationsgivningen i olika skeden.

Ålands Näringsliv, ACT Åland och Ålands landskapsregering insåg redan från början att tidsplanen var utmanande. Vi var dock ense om att detta projekt var nödvändigt i en utmanande tid för Åland. Detta projekt har skapat 400 platser som inte existerade i maj 2020, vilket motsvarar ca 2,7% av den åländska sysselsättningen.