Sommarpraktik

Projektet "Sommarpraktikanter" syftar att skapa sysselsättning för personer födda 1996-2004 i en tid då effekterna av Coronaviruset drastiskt har minskat antalet tillgängliga arbetsplatser på Åland.

Rent praktiskt går det till så att Ålands landskapsregering formellt anställer en sommarpraktikant som under fyra sammanhängande veckor arbetar i en organisation (uppdragsgivare). Totalt handlar det om 117,6 timmars arbete.Sommarpraktikanten erhåller en lön om 1.000 euro för praktiktiden. Uppdragsgivaren har möjlighet att utanför praktiken anställa personen via ett normalt arbetsavtal, exempelvis efter att de 117,6 timmarna har utförts.

Sommarpraktikanten får möjlighet att arbeta i ett företag under sommaren. Uppdragsgivare får möjlighet att ordna sommarjobb som finansieras en tid av Ålands landskapsregering.

Anmälningstiden startar för uppdragsgivare (företag/organisationer) direkt måndagen den 25.5.2020. Anmälan sommarpraktikant börjar måndagen den 1.6.2020.

Uppdatering 12.6.2020

Det har varit mycket stort intresse för sommarpraktiken och vi har i dagsläget över 400 ansökningar från sommarpraktikanter, förutom de ca 250 person som står på kö-listan. Därmed tvingas vi tyvärr konstatera att alla inte kommer att få en praktikplats. 

För dig som är sommarpraktikant

För dig som sommarpraktikant är du nu matchad och anmäld till Ålands landskapsregering tillsammans med den anmälan som din uppdragsgivare gjort. Notera dock att Ålands landskapsregering fattar det slutliga beslutet om sommarpraktikplatsen.

Om du ännu inte lämnat in blanketter till Ålands landskapsregering, behöver du så fort som möjligt:

 1. fylla i och lämna in blanketten ”Grunduppgifter vid anställning” samt
 2. lämna in ett skattekort för löneuppgifter.

Blanketten ”Grunduppgifter vid anställning” kan laddas ner via Google drive här 
Skattekortet kan du skriva ut via t.ex. MinSkatt

Blanketten och skattekortet lämnas i en låda märkt ”Sommarpraktikanter” i receptionen hos Ålands landskapsregering (Strandgatan 37), alternativt kan underlaget skickas per post till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22111 Mariehamn (märke ”Sommarpraktikanter”).

Ålands landskapsregering kommer sedan att skicka ut ditt praktikavtal per post och du ska returnera det. Det är avgörande att du har skrivit under avtalet för att du ska få ut din sommarpraktiklön. 

Din sommarpraktik ska genomföras under vissa former. Generellt sett gäller att:

 • Sommarpraktiken ska genomföras 4 veckor i sträck under perioden 1.6 – 31.8.2020 om totalt 117,6 timmar.
 • Sommarpraktiken är öppen för personer födda mellan åren 1996-2004.
 • Arbetstid är vardagar mellan kl. 06.00-17.00. (ingen ersättning för obekväm arbetstid)
 • Landskapets tjänstekollektivavtal är aktuellt kollektivavtal för detta arbetsavtal.
 • Uppdragsgivaren ska ge dig handledning och se till att du har rätt utrustning för arbetet.
 • Om du är under 18 år, ska ni följa lagen om unga arbetstagare (FFS 1993/998).
 • Beräknat löneutbetalning kommer att ske den 15 augusti.
 • Du behöver svara på en uppföljningsenkät som vi skickar efter sommaren

Om du arbetar fler timmar än 117,6 eller ska arbeta på obekväm arbetstid (utanför vardagar mellan 06.00-17.00) - behöver du skriva ett separat arbetsavtal med uppdragsgivaren. Det blir då i formen av ett "vanligt sommarjobb". Vi hoppas att sommarpraktiken ger dig möjlighet att teckna ett sådant avtal med uppdragsgivaren. 

För er som är uppdragsgivare

Era kontaktuppgifter tillsammans med de anmälda uppgifterna från sommarpraktikanten har matchats och meddelats till Ålands landskapsregering.

Praktiken kan inledas från det datum som ni meddelat i ansökan även om det skulle vara retroaktivt i förhållande till då arbetsavtalet har undertecknats av praktikant och Ålands landskapsregering. Notera dock att Ålands landskapsregering fattar det slutliga beslutet om sommarpraktikplatsen.

Kom även ihåg ert ansvar och den förbindelse ni ingått för sommarpraktikplatsen:

 • Sommarpraktiken ska genomföras 4 veckor i sträck under perioden 1.6 – 31.8.2020 om totalt 117,6 timmar.
 • Arbetstid är vardagar mellan kl. 06.00-17.00. (ingen ersättning för obekväm arbetstid)
 • Landskapets tjänstekollektivavtal är aktuellt kollektivavtal för detta arbetsavtal.
 • Uppdragsgivaren kan inte ha någon permitterad under sommarpraktikantperioden
 • Ta ansvar över och handleda/ge uppgifter som de annars skulle göra med en ”vanlig sommarjobbare”
 • Meddela landskapsregeringens löneenhet om sommarpraktikanten blir sjuk eller av annan orsak inte kan fullfölja avtalet
 • Svara på en uppföljningsenkät efter sommaren
 • Följa lagen om unga arbetstagare (FFS 1993/998) för dem som är under 18 år