Sommar- eller vintertid?

Ålands Näringsliv driver en fortlöpande intressebevakning där vi stöder näringslivets förutsättningar att verka. Här ryms många olika frågor, både stora och små.

Medlemmar i Ålands Näringsliv har alltid en möjlighet att delge sina åsikter till organisationen. Vi tar då hänsyn till medlemmarnas åsikter i våra utlåtanden.

Just nu har vi några aktuella remisser som vi ska ge svar på.

  • Begäran om synpunkter på första utkast till havsplan för Åland
  • Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningarna i Europeiska unionen

Vad tycker du?