Skatteinfo för arbetsgivare 2021

Här hittar du en sammanställning över några av de skattebeslut som berör arbetsgivare 2021.

  • Kostförmån
  • Telefonförmån
  • Reseersättningar
  • Försäkringspremier för arbetsgivare
  • Försäkringspremier för företagare

Läs mer här