Skatteförvaltningen informerar om stödåtgärder

Artikeln uppdaterad 19.3.2020 kl 14.36

Skatteförvaltningen meddelade att de stöder företag i den situation som har orsakats av Coronaviruset.

I skrivande stund handlar det att ansöka om:

  • förlängning av tiden för skattedeklarationer
  • att skatteförvaltningen avstår från att ta ut förseningsavgift för skattebetalningar
  • olika betalningsarrangemang vid skattebetalningar.

Skatteförvaltningen arbetar med finansministeriet för att stödja "företag i denna exceptionella situation genom att effektivera handläggningen av ovannämnda ärenden. Också handläggningen av momsåterbäringar effektiveras. Vi utreder i samarbete med finansministeriet också eventuella lättnader i villkoren för betalningsarrangemang för skatterna." Man lovar uppdatera nyheten när mer information finns.

Aritkeln uppdateras kontinuerligt.

Länk till skatteförvaltningens coronainformation

Observera att detta är en artikel baserad på den information som var tillgänglig då den skrevs. Den ska därför ses som vägledande. Följ myndigheternas senaste information för att hålla dig uppdaterad. Ålands Näringsliv kan inte hållas ansvariga för uppgifter i denna artikel.