Oklart om det statliga kostnadsstödet

Den 7 juli kunde man ansöka om om det statliga kostnadsstödet som täcker vissa kostnader inom 368 branscher. 

Det har senare visat sig vara aningen oklart hur det åländska likviditetsstödet påverkar det statliga stödet. Den initiala informationen var att åländska stöd beviljade efter 18.5 skulle jämkas (dvs dras av från statliga stödet). Under sommaren har det kommit blandade signaler från statskontoret hur det ligger till och i dagsläget har man inte kunnat ge en tydlig rekommnedation om sin tolkning.

Då ansökningstiden går ut 31.8 uppmanar landskapsregeringen företagen att ansöka om det statliga kostandsstödet. Man kan sedan lämna in besvär om statskontoret visar sig ändra tolkningen.

Här ansöker du om kostnadsstödet.