Ett nytt kostnadsstöd för företag planeras

Den finska regeringen har beslutat att det temporära kostnadsstödet från i våras ska förlängas. Förslaget har varit ut på snabbremiss och ska nu behandlas i riksdagen inom oktober månad. Det är tänkt att vara en fortsättning på det tidigare stödperioden som var 1.4-31.5.2020 men med några förändringar.

  • Bland annat ska den minimigräns för omsättningen som berättigar till stöd under stödperioden tas bort. Tanken är att mindre företag bättre ska kunna ta del av stödet.
  • Fortsättningsvis gäller att stödet baseras på fasta kostnader och lönekostnader men nu ska kostnader som omfattas av stödperioden men uppkom före stödperioden kunna tas med.
  • Företag som kommer från branscher som inte omfattas av stödet ska kunna tas upp för behandling om stödet men fetaget ska då påvisa synnerligen vägande skäl för att dess omsättning har sjunkit på grund av coronaläget.
  • Det minsta stödet som betalas ut är 2 000 euro och det maximala stödbeloppet är även i fortsättningen 500 000 euro. 

Vilka branscher som är berättigade till stöd fastställs separat genom förordning av statsrådet, som utfärdas efter att lagen har trätt i kraft.

Uppdatering 5.11.2020
Arbets- och näringsministeriet har meddelat att avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft i december 2020 och att ansökningsomgången för kostnadsstöd ska inledas i slutet av december. Ansöka om stödet görs som tidigare till Statskontoret. Enligt förslaget ska stödperioden vara fem månader från och med den 1 juni till och med den 31 oktober 2020. Stödperioden var tidigare två månader. Minskningen i omsättningen (som enligt huvudregeln ska vara minst 30 %) jämförs med den tidsperiod under 2019 som motsvarar stödperioden. Jämförelseperioden för företag som grundats den 1 maj 2019 eller därefter ska vara den 1 januari–28 februari 2020.