Nytt kollektivavtal för teknologiindustrin klart

Lördagen den 5 januari godkände de beslutande organen inom industrifacket och teknologiindustrin förslaget till nytt kollektivavtal efter över fem månaders förhandlingar. 

Kollektivavtalet gäller för två år under perioden 4.1.2020 – 30.11.2021. Avtalet innebär en löneförhöjning med 3,3 procent under en tvåårsperiod. Den allmänna löneförhöjningen är 1,3 procent under 2020 (senast 1.3.2020) och 1,4 procent under 2021 (senast 1.2.2021). Därtill finns en företagsspecifik löneförhöjning om 0,6 procent som ska införas efter löneförhöjningen 2020 (senast 1.2.2021). Kollektivavtalet innebär även att den extra arbetstiden om 24 timmar per år som infördes i samaband med kounkurrenskraftsavtalet nu slopas.

Teknologiindustrin och Industrifackets kollektivavtal brukar av tradition vara ett av de första avtalen som slås fast och avtalet brukar visa vägen för löneförhöjningarna inom övriga branscher. I början av 2020 ska nya avtal inom bland annat handeln och turism-, restaurang-, och fritidstjänster slås fast.