Nytt kollektivavtal klart inom handeln

Den 14 februari enades Finsk Handel och Servicefacket PAM kring ett nytt kollektivavtal för handeln.

Det nya avtalet innehåller en generell löneförhöjning med 2,0 procent den 1 april 2020 och 1,3 procent 1 april 2021. Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet slopas genom att justera systemet för årsledighet, där man nu kan intjäna maximalt nio ledigheter i stället för sju i det gamla avtalet. Systemet för årsledighet bibehålls samtidigt i det nya avtalet vilket innebär att anställda intjänar avlönad ledighet på basis av faktiska arbetstiden. Mer information om avtalets innehåll förväntas vara klart inom kort.