Ny enkät om Coronavirusets effekter

Vi lanserar en ny enkät om effekterna av Coronaviruset. Du hittar enkäten här.

Ålands Näringsliv försöker kontinuerligt informera myndigheter om företagens situation. I rådande läge kan situationen ändra från en dag till nästa. Därför är det viktigt att vi har uppdaterad information som vi kan förmedla vidare.

Den här enkäten bygger på samma frågor som ställs till företag i hela Finland just nu. Vi kommer att förmedla aggregerad information och kommentarer (ej enskilda svar) till centralhandelskammaren.

Du kan svara kort på enkäten under en minut. Du kan också ta dig tid för att kommentera och förmedla dina åsikter.

Tack för att du deltar.