Ny enkät från Ålands Näringsliv

Ålands Näringsliv genomför åter en enkät med motsvarande frågeställningar som i våras.

Vi är denna gång främst intresserade av situationen nu efter sommaren. Svaren kommer att jämföras med tidigare enkäter.

Dina svar förblir anonyma. Svaren redovisas endast på en aggregerad nivå. Kommentarer kan citeras anonymt i samband med publikationerna.

Du hittar enkäten här.

Tack för att du deltar