Lönehandboken ändrar 1.4.2020

Det meddelades idag att den svenskspråkiga lönehandboken upphör från och med 1.4.2020.

Lönehandboken är en central källa till arbetsgivarinformation för många åländska företag. Den uppdateras fyra gånger per år av Helsingfors Handelskammare och är en genomgång av aktuell arbetslagstiftning samt beskriving av specifika rättsfall. Den har varit en trygg grund för många arbetsgivare, då det ofta är svårt att hitta samlad svenskspråkig information om dessa ämnen.

Självklart är detta mycket negativt för åländska arbetsgivare. Ålands Näringsliv utreder hur vi kunde upprätthålla svenskspråkig arbetsgivarinformation.