Likviditetsstöd och det allmänna kostnadsstödet

Uppdaterad 22.12.2020 kl 17.15

Lividitetsstöd via Ålands Landskapsregering

Ålands landskapsregering och Ålands Lagting har fattat beslut om ett temporärt likviditetsstöd till företag.

Stödansökan går via en process där du som företagare ansöker om finansering via ett kreditinstitut på Åland eller via en s.k. "Finnvera-borgen". På det lånebeloppet du blir beviljad, kommer du under normala förutsättningar att erhålla ett likviditetsstöd om 20% av lånebeloppet. Du behöver sedan lyfta minst motsvarande belopp av lånet som du blir beviljad i stöd.

Själva processen tar cirka två-tre veckor i anspråk. Det dröjer alltså den tiden innan eventuella stödmedel betalas ut. Om man har en mer komplicerad företagsstruktur (koncern, intressegemenskaper etc) kan det dröja längre.

Observera att om du blir beviljad stödet är det beslutet offentliga uppgifter. Handlingarna som låg till grund är konfidentiella, men själva beslutet och beloppet kommer att bli officiellt publicerade i Ålands Landskapsregerings dokumentation. Sannolikt även i media.

Ålands Näringsliv, Visit Åland och Företagarna på Åland kan hjälpa dig med ansökan. Du hittar mer information om bland annat likviditetsstödet på Ålands landskapsregerings hemsida här

Uppdatering 22.12.2020

Ålands lanskapsregering har också anslagit 300.000 euro till en förlängning av likividitetsstödet i sitt budgetförslag för 2021 och ansökningstiden har förlängts till den 31 maj 2021.

Det statliga kostnadsstödet

Det statliga kostnadsstödet är riktat till finska företag som har drabbats av en kraftig omsättningsnedgång i spåren av Corona-pandemin. Detta gäller även åländska företag. Ansökningsprocessen för den andra omgången inleddes den 21 december 2020 och du hittar ansökningsformuläret här (klicka på svenska högst upp). Sista ansökningsdag är 26 februari 2021.