Likviditetsstöd till åländska företag

Ålands landskapsregering och Ålands Lagting kommer den här veckan att besluta om ett akut likviditetsstöd till företag.

Då det är oerhört akut börjar vi redan processen med ansökningarna. Du hittar mer information här.

Stödansökan går via en process där du som företagare ansöker om finansering via ett kreditinstitut på Åland eller via en s.k. "Finnvera-borgen". På det lånebeloppet du blir beviljad, kommer du under normala förutsättningar att erhålla ett likviditetsstöd om 20% av lånebeloppet. Du behöver sedan lyfta minst motsvarande belopp av lånet som du blir beviljad i stöd.

Observera att om du blir beviljad stödet är det beslutet offentliga uppgifter. Handlingarna som låg till grund är konfidentiella, men själva beslutet och beloppet kommer att bli officiellt publicerade i Ålands Landskapsregerings dokumentation. Sannolikt även i media.

Det här är varken en perfekt lösning eller det sista förslaget. Vi arbetar vidare med mer långsiktiga åtgärder.

Ålands Näringsliv, Visit Åland och Företagarna på Åland hjälper dig med ansökan.