Likviditetsstöd till åländska företag

Uppdaterad 22.7.2020 kl 11.00

Lividitetsstöd via Ålands Landskapsregering

Ålands landskapsregering och Ålands Lagting kommer den här veckan att besluta om ett akut likviditetsstöd till företag.

Då det är oerhört akut börjar vi redan processen med ansökningarna. Du hittar mer information här.

Stödansökan går via en process där du som företagare ansöker om finansering via ett kreditinstitut på Åland eller via en s.k. "Finnvera-borgen". På det lånebeloppet du blir beviljad, kommer du under normala förutsättningar att erhålla ett likviditetsstöd om 20% av lånebeloppet. Du behöver sedan lyfta minst motsvarande belopp av lånet som du blir beviljad i stöd.

Själva processen tar cirka två-tre veckor i anspråk. Det dröjer alltså den tiden innan eventuella stödmedel betalas ut. Om man har en mer komplicerad företagsstruktur (koncern, intressegemenskaper etc) kan det dröja längre.

Observera att om du blir beviljad stödet är det beslutet offentliga uppgifter. Handlingarna som låg till grund är konfidentiella, men själva beslutet och beloppet kommer att bli officiellt publicerade i Ålands Landskapsregerings dokumentation. Sannolikt även i media.

Ålands Näringsliv, Visit Åland och Företagarna på Åland hjälper dig med ansökan.

Uppdatering 19.5.2020:

Ålands landskapsregering har den 15 maj beslutat utökat stödtaket till 800 000 euro (tidigare 200 000 euro). Ansökningstiden förlängs också till den 30.11.2020 (tidigare 30.6.2020) .

Likviditetsstöd via kommunerna

Vecka 17 kommer det att presenteras mer information om ett stöd till enmansföretagare enligt samma modell som presenterats i övriga Finland. Det handlar då om ett engångsstöd om 2000 euro. Vi kommer att presentera mer information här.

Uppdatering 29.4.2020:

Mariehamns stad tar nu emot ansökningar av stödet för företagare som är registrerade i kommunen. Se nedan för villkor för stödet och klicka här för att komma till ansökningssidan

Villkor för stödet är att det kan sökas av en företagare som ensam driver sitt företag på heltid, utan anställd arbetskraft. Stödet omfattar alla företagsformer, det vill säga privata näringsidkare eller firmor, kommanditbolag och aktiebolag. Understöd kan också beviljas s.k. lättföretagare som sysselsätter sig själv och arbetar företagarmässigt utan att ha ett eget företag. Företagare på frilansbasis kan också få stöd. Med företagande på heltid avses att företagaren är registrerad enligt FöPL eller att den sökande kan påvisa att den årliga inkomsten eller faktureringen omfattar minst 20 000 euro. Om företagandet börjat för mindre än 6 månader sedan ska man bevisa att inkomstflödet skulle ha lett till fakturering på 20 000 euro under en tidsperiod på 12 månader. Finansiering kan inte beviljas företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt förädling av jordbruksprodukter.

För Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Sottunga kommuner görs ansökan via Ålands kommunförbund, klicka här för mer information. För övriga kommuner görs ansökan direkt till resepktive kommun.

Det statliga kostnadsstödet

Det statliga kostnadsstödet är riktat till finska företag som har drabbats av en kraftig omsättningsnedgång i spåren av Corona-pandemin. Detta gäller även åländska företag. Ansökningsprocessen inleddes den 7 juli och du hittar ansökningsformuläret här (klicka på svenska högst upp). Sista ansökningsdag är 31 augusti.