Krönika Nya Åland

Vad är det viktigaste när du går på möten eller utbildar dig på en kurs? Vad tar du med dig därifrån?

Vi har ofta kurser, workshop och träffar hos oss på Ålands Näringsliv. De är inom en stor variation på ämnen och branscher. Det kan vara allt ifrån yrkesförare som ska gå en lagstadgad kurs, till redovisare som vill veta vad som är det senaste kring momshanteringen. I och med ERUF-projektet Utveckla framtidens företag har vi även många aktiviteter som riktar sig till dem som funderar på att starta företag eller till dem som vill utveckla sitt befintliga företag åt ett nytt håll eller till en ny nivå.

Nu under hösten och vintern har vi bland annat haft event som riktar sig till företagare som vill utveckla sin verksamhet, det har gällt både marknadsföring och affärsutveckling. De har varit workshopsbaserade event där företagaren får verktyg att arbeta med som han eller hon på plats går igenom kring sitt eget företag under ledning av en föreläsare. Eget arbete blandas med föreläsningar och input.

Tillfällena har i dessa fall varit väldigt uppskattade, då tid till att se över de egna företagets strategi, strukturer och arbetssätt sällan återfinns i vardagen. Det är lätt att som företagare ryckas med i det dagliga arbetet och se vad som måste göras för stunden. Men att sätta sig ner, lyfta blicken och se på verksamheten i ett helikopterperspektiv är något som sällan blir prioriterat.

Men en viktig sak framkommer inte i kursplaner, marknadsföring inför events eller workshops, och återfinns inte i något verktyg. Det är det som händer mellan kursdeltagarna, i pauserna. I kaffepausen hinner de reflektera och bolla med varandra, diskutera igenom de verktyg de just fylld i kring sina företag och få syn på likheter och olikheter.

I dessa kan de sedan hjälpa varandra att hitta svar på frågor eller att formulera just den rätta frågan för att någon ska komma ett steg vidare i sina tankar. När det gäller den egna verksamheten är man ofta hemmablind, oavsett om man är företagare eller anställd. Man missar ofta ibland uppenbara saker och ibland mer gömda saker, som någon utifrån kan få syn på eller var nyfiken på, bara för att de inte känner ens arbete lika bra som en själv.

Efter avslutade kurser är det ofta nätverket som uppstått, mötena mellan människor, som många kommer ihåg och tar med sig hem och funderar vidare på. Det är samtalen vid kaffet som kan ge de bästa idéerna.

Därför ska man aldrig underskatta en kopp kaffe och en diskussion. Så har du ett företag, eller ska genomföra ett projekt, eller utveckla någonting i ditt arbete, stäm träff med en person, bjud den på kaffe och diskutera igenom dina tankar. Det går bra med en vän, men kanske du får ut ännu mer av att prata med någon som du inte träffar så ofta. Har du någon som du träffat tidigare på en kurs, eller i något annat sammanhang, skicka iväg en kaffeförfrågan via mail, messenger eller telefon.

Det kan bli din viktigaste kopp kaffe denna vecka!

 

Therese Ling
Affärsnätverksansvarig vid ERUF-projektet Utveckla framtidens företag