Kan man arrangera bolagsstämma nu?

Artikel uppdaterad 1.4.2020 kl 14.55

Det finns inget entydigt svar på detta, eftersom också föreningsmöten och bolagsstämmor betraktas som offentliga tillställningar. Det finns dock undantag. De får inte anordnas om deltagandet i dem kräver en inbjudan eller medlemskap i en viss sammanslutning, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens natur eller andra särskilda skäl kan anses vara enskild. Personantalet i riktlinjerna är begränsat till 10 personer, vilket innebär att små bolags och sammanslutningars möten kan hållas.

Det är bra att skjuta upp större möten om den tillämpliga lagstiftningen och bolagsordningen tillåter det. Om tidsfristen för mötet är på väg att löpa ut måste sammanslutningens ledning bedöma om det är bättre att skjuta upp mötet eller försöka ordna det genom undantagsarrangemang såsom fullmakter eller distansförbindelser. I så fall gäller det att försäkra sig om att alla intresserade kan delta i mötet på lika villkor. Ansvaret för att möten ordnas på ett sätt som är tryggt för delägarna ligger alltid hos bolaget.

Regeringen har förlängt begränsningen av sammankomster så att den gäller till den 13 maj. Justitieministeriet bereder lagförslag om ordnandet av bolagsstämmor och årsmöten vid undantagstillstånd och lämnar dem till riksdagen vecka 16.

Sammanfattningsvis kan man således arrangera föreningsmöte eller bolagsstämma om man försäkrar sig om att alla intresserade kan delta i mötet på lika villkor.

Observera att detta är en artikel baserad på den information som var tillgänglig då den skrevs. Den ska därför ses som vägledande. Följ myndigheternas senaste information för att hålla dig uppdaterad. Ålands Näringsliv kan inte hållas ansvariga för uppgifter i denna artikel.