Jenki Rask ny VD på Ålands Näringsliv

Jenki Rask ny VD för Ålands Näringsliv

Ålands Näringsliv har utsett Jan-Erik (Jenki) Rask till ny verkställande direktör för Ålands Näringsliv. Jenki tillträder tjänsten senast den 1 februari 2021.

Ålands Näringsliv är en intresseorganisation för våra åländska företag med ca 500 medlemmar. Syftet med organisationen är att stöda våra företag i deras dagliga verksamhet samt att jobba för att deras verksamhetsförutsättningar skall vara så goda som möjligt. För närvarande är sju personer anställda i organisationen.

”Vi är glada över att kunna knyta Jenki till vår organisation då han under mycket lång tid har jobbat nära de åländska företagen i sin tidigare roll inom bankvärlden. Den långa erfarenhet som Jenki besitter, i kombination med hans erkänt goda sociala förmåga, kommer att vara en viktig tillgång då vi nu ser att stora delar av vårt näringsliv jobbar under svåra förhållanden med anledning av pandemin”, säger Peter Wiklöf ordförande i Ålands Näringsliv.

 

Ytterligare information ger:

Jan-Erik Rask, mobil 040 531 40 14
Peter Wiklöf, ordförande Ålands Näringsliv mobil 040 512 75 05