Information från Ålands Näringsliv

Här samlar Åland Näringsliv information som gäller företag, för att du ska hitta relevant information just nu.

Det finns många frågor nu och väldigt få svar. Vi informerar i den mån vi får tag i information och klargöranden. I den här artikeln länkar vi vidare till artiklar som beskriver frågor mer detaljerat. Även dessa artiklar uppdateras kontinuerligt.

Beredskapslag införs (uppdaterad 19.3.2020)

Bolagstämma/föreningsmöte - kan man hålla det nu? (uppdaterad 1.4.2020)

Coronaviruset vad ska företag göra (uppdaterad 08.04.2020)

Coronaviruset ur ett arbetsgivarperspektiv (uppdaterad 26.03.2020)

Distansarbete (uppdaterad 17.3.2020)

Ny enkät om Coronavirusets effekter (uppdaterad 31.3.2020)
Artikel om vår tidigare enkät där delar av resultatet visas.
Resultat från enkäten per 7.4.2020.

Finansiering av ditt företag (uppdaterad 22.3.2020)

Jämförelse av företagsstöd mellan Åland och närregionerna (uppdaterad 8.4.2020)

Likviditetsstöd till åländska företag (uppdaterad 23.3.2020)

Skatteförvaltningen informerar om stödåtgärder (uppdaterad 19.3.2020)

Transporter till och från Åland (uppdaterad 8.4.2020)

Finlands regering utlovar stödpaket på 15 miljarder euro (uppdaterad 20.3.2020)

Information in other languages

Länkar för vidare information