Hygieninstruktioner för servicebranschen

Uppdaterat den 29.5.2020 kl 13.47

Det åländska samhället öppnas upp igen sakta men säkert. För företagen innebär öppnande innebär en anpassning till rådande hygieninstruktioner. Som ett stöd för de åländska företagen har Visit Åland, Ålands Näringsliv och Ålands Landskapsregering tagit fram nedanstående dokument gällande instruktioner för hygienrutiner.

Vänligen observera att dokumentet är levande och kommer att revideras vartefter restriktionerna ändras. 

Du hittar dokumentet här.