Fyra tips om distansarbete

Ålands Näringsliv inledde arbetsgivarveckan med en lunchföreläsning om distansarbete. Harriet Bodö berättade om vad distansarbete är, trender och möjliga utmaningar med att ha kolleger som inte fysiskt är på kontoret.

Harriet gav fyra tips när företaget har distansarbetande personal

  1. Ha tydliga riktlinjer för distansarbetet. Arbetsavtal, försäkringar, arbetsredskap och annat som ofta fungerar automatiskt på en arbetsplats. Hur ska det fungera nu? 
  2. Ledarskapet! Vid distansarbete förändras ledarskapet - både för chefen och för den anställde. Det är viktigt att man hanterar detta och är vaksam på att vissa delar av arbetet inte längre fungerar med samma automatik som på kontoret.
  3. Bygg "vi-andan" i teamet. Hur får man distansmedarbetaren att känna sig som en del av företaget eller teamet? Kom ihåg att dela information till denne.
  4. Gemensamma team-regler. Hur ska man vara tillgänglig? Hur avstäms arbetet? Hur delas informationen? Om detta är diskuterat och löst så undviker man konflikter.

Vi fortsätter arbetsgivarveckan imorgon med en lunchföreläsning på Arkipelag. Läs mer och anmäl dig till vår arbetsgivarvecka här.