Företagarträff

Visit Åland och Ålands Näringsliv besökte Lumparland den 11 mars och vi hade planerat att besöka Geta den 17 mars och Saltvik den 26 mars. 

Dessa är nu inställda p.g.a. rekommendationerna att unvdika folksamlingar för att förhindra spridning av Coronaviruset. Vi återkommer med nya datum.

 

Syftet med träffarna är att höra vilka aktuella frågor och utmaningar det finns gällande näringslivet och turismen i kommunen. Målgruppen är i första hand företagare men givetvis är alla intresserade välkomna.

Tid och plats:

Lumparland 11 mars kl 18 på Lumparlands skola.

 

 

Har ni frågor, ta gärna kontakt med Susanne Olofsson per e-post: susanne.olofsson@naringsliv.ax eller respektive kommuns kommundirektör.