Finlands regering utlovar stödpaket på 15 miljarder euro

Finlands regering presenterade under fredagen (20.3) ett nationellt stödpaket om totalt 15 miljarder euro i form av olika stödåtgärder riktat till företag och näringsliv i Finland. Syftet är att trygga jobben och människors försörjning samt underlätta företagens ekonomiska situation.  En första tilläggsbudget om 400 mijoner euro lämnade regeringen till riksdagen omgående, vilket enligt uppgift kommer att följas av fler tilläggsbudgetar inom kort.

I stödpaketet som presenterats på fredagen ingår bland annat att utöka Finnveras garantibefogenheter till företag från 4,2 miljarder euro till 12 miljarder euro. 150 miljoner kommer till Business Finland som ska kunna ge stöd till små och medelstora företag inom bland annat kultur- och turismbranschen. Arbetspensionsavgifterna sänks tillfälligt med 2,6 procent, senast från och med 1 juni 2020 fram till årets slut, vilket beräknas vara värt 910 miljoner euro. NTM-centralerna får tilläggsfinansiering på 50 miljoner euro. Affärsrådgivningstjänster ska generellt stärkas med 500 000 euro.