Finland börjar öppna upp

På måndagskvällen beslutade finska regeringen att ta de första stegen från de restriktioner som införts i syfte att förhindra smittspridning. Uppmaningen är fortfarande att vara försiktiga och hålla avstånd, men inför sommaren börjar man nu lätta på begräsningarna.

Från den 14 maj

  • Grundskolor och dagisverksamhet öppnar med restriktioner för fortsatt distansiering
  • Reserestriktioner lättas för "arbetsresor" samt "nödvändiga resor". Definitioner av dessa begrepp ska förtydligas.

Från den 1 juni

  • Restauranger och cafeer öppnar gradvis. Riktlinjer ska förtydligas.
  • Begränsningen vid folksamlingar utomhus höjs till max 50 personer (idag max 10 personer)
  • Offentliga utrymmen öppnas (bibliotek, museer etc)

 

Fortfarande gäller beredskapslagarna och reserestriktionerna för internationellt resande som inte berör arbetsresor eller nödvändigt resande. Det finns också ett förbud mot evenemang större än 500 personer som är i kraft till 31 juli. Regeringen ska göra en ny bedömning i mitten/slutet på juni men det är osannolikt att vi ser fler lättnade innan midsommar. 

En sammanställning över de åtgärder som regeringen fattat beslut om den 4 maj finns som pressmeddelande på statsrådets hemsida här. Hetemäkirapporten som legat till grund för regeringens beslut finns att ses här (enbart på finska)