Finansiering av ditt företag

Artikeln uppdaterad 22.3.2020 kl 11.12

Ålands Näringsliv, Företagarna på Åland, Ålands Landskapsregering och de åländska bankerna har diskuterat akuta likviditetsåtgärder åt företag.

Detaljer kommer att presenteras på måndag (23.2) men det som kommer att beslutas nästa vecka handlar om en process där du som företagare behöver ansöka om likviditetslån via en bank. Banken ansöker i sin tur via Finnvera.

Alla som banken bedömer att man går vidare med, är aktuella för ett likviditetsstöd som motsvarar 20 % av det ansökta lånebelopet. Det stödet betalas ut före Finnvera har återkommit med sitt beslut. Stöder är "de minimis stöd". Läs mer här om vad det innebär.

I den här processen är det viktigt att några handlingar förbereds

 1. Preliminärt bokslut per 31.12.2019 (eller senaste bokslutsperiod) samt fasttällt bokslut per 31.12.2018 (eller motsvande bokslutsperiod).
 2. Nulägesbeskrivning (fritt formulerad), där du beskriver på vilket sätt du är drabbad nu.
 3. Handlingsplan (fritt formulerad), där du beskriver vilka åtgärder du nu har genomfört för att hantera situationen.
 4. Ekonomisk prognos för 2020, där du beskriver enligt bästa förmåga hur din omsättning och dina kostnader ser ut 2020.   

Från och med måndag (23.3) kommer Åland Näringsliv och Visit Åland kommer att hjälpa till i processen såtillvida att vi hjälper företagare att förbereda sig på mötet med banken. Det gör processen snabbare. 

Man kommer att ha tid på sig till 30.6.2020 att ansöka om stödet. Således, är det inte akut för ditt företag så behöver du inte bestämma dig i dagsläget.

 

Om du har problem med likviditeten är det viktigt att du verkställer åtgärder för att komma tillrätta med det.

 • Se över alla kostnader.
 • Begär uppskov på alla utgående fakturor.
 • Begär uppskov på amorteringar.
 • Förhandla om avtal med leverantörer, hyresvärdar och banker (försök).
 • Se över personalen, permittera eller deltidspermittera de som har lite att göra. Dessa åtgärder tar 2-6 veckor innan de får effekt.

 

 

Tidigare information som fortfarande är aktuell

Ålands Näringsliv och Företagarna på Åland har diskuterat likviditetshanteringen med landskapsregeringen, de åländska bankerna samt Finnvera.

I korthet kom följande ut ur diskussionerna

 • Finansiering bedöms från fall till fall. Det handlar om att banken och Finnevera ska bedöma företaget som livskraftigt, dvs att företaget under normala omständigheter ska ha en långsiktig verksamhet.
 • Bedömning tar 3-4 dagar i anspråk, så därför är det viktigt att kontakta din bank tidigt. Kontakta banken även om situationen inte är akut just nu.

Det är också viktigt att kontakta banken tidigt, eftersom med tiden kan dra på sig betalningsanmärkningar eller dylikt som försvårar bedömningen.

Finnvera har idag mandat att garantera utlåning upp till 50.000 euro utan krav på säkerhet i företaget. Lånesumman kan vara högre, men då blir det en diskussion tillsammans med banken.

Den allvarliga situationen gör att man dessa veckor kommer att göra mer långsiktiga bedömningar än tidigare. Bankerna menar också att amorteringsuppskov och krediter inom befintliga säkerheter beviljas i princip generellt.

Finska regeringen och Ålands Landskapsregering kommer dock fortsättningsvis att föreslå åtgärder. Redan under dagen kommer det sannolikt flera stora besked från myndigheter som kan ändra förutsättningarna.

 

Veritas meddelar

Veritas stöder företagare och företag i denhär svåra situationen och är med och bereder linjedragningar, som gör det möjligt att skjuta upp FöPL- och ArPL -betalningar.  Åtgärden träder ändå i kraft först efter att social- och hälsovårdsministeriet gett grönt ljus. Vi uppdaterar informationen på den här sidan genast, när det finns ett beslut om nya linjedragningar.

När det officiella beslutet är gjort kan du på begäran få

 • tre månaders extra betaltid för FöPL-fakturor, som utgår i mars-maj. Vi begär inte fördröjningsränta för tiden, men den normala försäkringsfakturräntan på två procent måste betalas som vanligt.
 • tre månaders extra betaltid för ArPL-fakturor, som baserar sig på löner betalda i februari-maj. Vi begär inte fördröjningsränta för tiden, men den normala försäkringsfakturräntan på två procent måste betalas som vanligt.

 

Observera att detta är en artikel baserad på den information som var tillgänglig då den skrevs. Den ska därför ses som vägledande. Följ myndigheternas senaste information för att hålla dig uppdaterad. Ålands Näringsliv kan inte hållas ansvariga för uppgifter i denna artikel.