Enkät om coronaviruset

Artikeln uppdateriad 31.3

Vi har idag (den 31.3) lanserat en ny enkät om Coronavirusets effekter. Läs mer här.

---------------------------------------

Ålands Näringsliv för en kontinuerlig dialog med myndigheterna.

Där är det viktigt att vi för fram olika perspektiv och situationer som är aktuella ur de åländska företagens perspektiv.

För att underlätta datainsamlingen startade vi 12.3 upp en enkät.

Tack till er som deltagit. Detta underlättade för oss att föra rätt diskussioner med myndigheterna.

Utdrag ur enkätsvaren (37 st). Vi offentliggör inga kommentarer.
Observera att en del svar kom innan regeringen utlyste undantagstillstånd.

Branscherna har angetts till hälsovård, industri, IT, marknadsföring, handel, turism, redovisning, livsmedelsindustri, häslovårdsbranschen, restaurang, grossist, transport, sjöfart, café, verkstad.

Hur har er verksamhet påverkats av Coronaviruset?

  • Extrem påverkan 27%
  • Väsentlig påverkan 24%
  • Påverkas i viss utsträckning 24 %
  • Liten påverkan 22 %
  • Ingen påverkan 3%

Bedömer ni att er verksamhet påverkas framåt?

  • Ja, flera veckor 16%
  • Ja, flera månader 68%
  • Ja, flera år 11 %
  • Nej, inte nämnvärt 5%