Engångsstöd till enmansföretag

Åländska enmansföretag kommer att kunna ta del av det engångsstöd enligt samma modell som presenterats i Finland. Det handlar om ett engångsstöd om 2000 euro. Vi kommer att presentera mer om stödet här på hemsidan då vi har närmare information om förfarandet och villkor för att söka stödet.

Uppdatering 20.5.2020

Nu har det klarlagts för hur ansökan till stödet ska göras till samtliga kommuner:

Stödansökningarna för  Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland och Sottunga kommuner görs samordnat via Ålands Kommunförbund
För övriga kommuner; Mariehamn, Lumparland, Föglö, Saltvik, Hammarland, Sund och Vårdö görs ansökan direkt hos respektive kommun.

Klicka här för att komma till ansökningssidan vid Ålands kommunförbund.
 

Uppdatering 29.4.2020

Mariehamns stad tar nu emot ansökningar av stödet för företagare som är registrerade i kommunen. Se nedan för villkor för stödet och klicka här för att komma till ansökningssidan.

Huvudvillkoret för att få understöd är att ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 på grund av coronavirusepidemin och att företagaren anses ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. Övriga villkor för stödet är att det kan sökas av en företagare som ensam driver sitt företag på heltid, utan anställd arbetskraft. Stödet omfattar alla företagsformer, det vill säga privata näringsidkare eller firmor, kommanditbolag och aktiebolag. Understöd kan också beviljas s.k. lättföretagare som sysselsätter sig själv och arbetar företagarmässigt utan att ha ett eget företag. Företagare på frilansbasis kan också få stöd. Med företagande på heltid avses att företagaren är registrerad enligt FöPL eller att den sökande kan påvisa att den årliga inkomsten eller faktureringen omfattar minst 20 000 euro. Om företagandet börjat för mindre än 6 månader sedan ska man bevisa att inkomstflödet skulle ha lett till fakturering på 20 000 euro under en tidsperiod på 12 månader. Finansiering kan inte beviljas företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt förädling av jordbruksprodukter.

För övriga åländska kommuner väntar vi ännu på information om ansökningsprocessen.