Distansarbete

I rådande tider är det många företag som har hela eller delar av sin personal på distansarbete. 

Här är några saker att tänka på under dessa omständigheter. 

 • Du som arbetsgivare har rätt att leda arbetet och därmed har du rätt att berätta hur det ska utföras, till exempel att arbetstagaren ska arbeta hemifrån. 
  • Arbetsgivaren ska i sådan fall se till att arbetstagaren har resurserna och möjlighet att utföra arbetet. Alltså se till att arbetstagaren har verktyg och infrastruktur för att kunna utföra arbetsuppgifter hemifrån.
 • Håll möten digitalt eller via telefon
  • Skicka ut mötesanteckningar efteråt, så att det blir tydligt vad som bestämdes på mötet. 
 • Se över och diskutera kring:
  • internetsäkerhet
  • försäkringar 

 

Under Ålands Näringslivs arbetsgivarvecka höll Harriet Bodö från Coach Me & More en allmän föreläsning om distansarbete där hon gav följande tips:

Ha tydliga riktlinjer för distansarbetet. Arbetsavtal, försäkringar, arbetsredskap och annat som ofta fungerar automatiskt på en arbetsplats. Hur ska det fungera nu? 

Ledarskapet! Vid distansarbete förändras ledarskapet - både för chefen och för den anställde. Det är viktigt att man hanterar detta och är vaksam på att vissa delar av arbetet inte längre fungerar med samma automatik som på kontoret.

Bygg "vi-andan" i teamet. Hur får man distansmedarbetaren att känna sig som en del av företaget eller teamet? Kom ihåg att dela information till denne.

Gemensamma team-regler. Hur ska man vara tillgänglig? Hur avstäms arbetet? Hur delas informationen? Om detta är diskuterat och löst så undviker man konflikter.

 

Aritkeln uppdateras kontinuerligt.

Observera att detta är en artikel baserad på den information som var tillgänglig då den skrevs. Den ska därför ses som vägledande. Följ myndigheternas senaste information för att hålla dig uppdaterad. Ålands Näringsliv kan inte hållas ansvariga för uppgifter i denna artikel.