Direkta stöd till företag

Artikeln uppdaterades den 17.4.2020 kl 13.23

Åländska företagare diskuterar just nu vad det finns för möjligheter till stöd och huruvida de står sig i en jämförelse med närregionerna. Här försöker vi göra en jämförelse.

Man bör dock komma ihåg att regelverken skiljer sig mellan länderna framförallt på arbetsmarknaden. Därför kan vissa typer av stöd vara effektiva i Sverige, medan motsvarande stöd hos oss skulle vara verkningslösa.

Åtgärder som gäller i hela Finland

Krediter med garanti från Finnvera finns tillgängligt för åländska företag. Finnvera har flera instrument med för åländska företag gäller ansökan om s.k. “Finnveraborgen”. Den tillsammans med garantin från Ålands Landskapsregering, ger en 80 % statlig garanti för företagskrediter. 20% täcks av andra säkerheter eller personlig borgen. 

Riksmyndigheter har presenterat ett stöd där enmansföretagare kan erhålla ett engångsstöd. Stödet ger en engångsutbetalning om 2000 euro för att täcka kostnader i verksamheten. Mer information om stödet kommer vecka 17.

Skatteförvaltningen har meddelat att man nu kan ansöka om uppskjutna skattebetalningar, betalningsarrangemang eller minskade inkomstuppgifter. Läs mer här. Skatteförvaltningen tar 4% ränta på uppskjutna skattebetalningar.

Regeringen har meddelat att man under perioden 1.5-30.12.2020 sänker arbetsgivarnas arbetspensioner med 2,6%. Dessa ska dock återbetalas under perioden 2021-2025. Läs mer här.

Veritas har också meddelat att företag har möjlighet att skjuta upp både ArPl och FöPl inbetalningar. Läs mer här.

Gäller endast på Åland

Det enda direkta företagsstödet som erbjuds är det “akuta likviditetsstöd” som Ålands Landskapsregering beslutade om den 24.3.2020. 

Stödet kanaliseras via en låneansökningsprocess där man genom ett godkänt beslut om likviditetsfinansiering från någon av de åländska bankerna, erhåller 20% av det beviljade kreditbeloppet i stöd. Läs mer om stödet och processen här.

En företagare som tillfälligt pausar sin verksamhet (permitterar sig själv) kan under perioden 16.3-31.7 erhålla en förhöjd dagpenning, under vissa förutsättningar. De speciella regelverket berör framförallt regeln om att man inom den perioden kan ha företaget aktivt trots ansökan om dagpenning. Tidigare har man behövt avveckla företaget först. Läs mer om temporär dagpenning för företagare här.

Gäller endast i övriga Finland - ej på Åland

Myndigheter i riket har infört två stödåtgärder åt företag i Finland. Tyvärr gäller dessa inte i dagsläget åländska företag. Stödåtgärderna handlar om:

  • upp till 10.000 euro i omstruktureringsstöd
  • upp till 100.000 euro i utvecklingsstöd

En stor del av stödet utbetalas direkt men för att få ut återstoden krävs en redovisning. Stödet gäller endast de på förhand bestämda stödberättigade kostnaderna. Länk om beslutet från finansministeriet. Företag med 1-5 anställda hanteras via NTM-centralerna, medan företag med över 5 anställda hanteras via Business Finland.

Gäller i Sverige

Regeringen har utlovat ett hyresstöd där hyresgästen betalar 50% av hyran fram till 30.6, begränsat av vissa maximibelopp. Stödet är dock villkorat av att hyresvärden sänker hyran med 25% under perioden. Då villkoren ej presenterats har det kommit kritik mot att stödet inte har kommit igång. För närvarande väntar svenska regeringen på godkännande från EU-kommissionen som måste godkänna stödordningen.

Regeringen har också infört ett regelverk om korttidsarbete, där staten under vissa förutsättningar temporärt betalar en del av lönen när den anställde går ner i arbetstid.

Skatteverket har också gett möjlighet att dels skjuta upp skattebetalningar, dels ansöka om återbetalning av inbetald skatt de senaste 12 månaderna. Detta ger ett direkt likviditetsstöd, dock med ca 7 % ränta på beloppet.

Svenska riksbanken har ställt 500 miljarder kronor till förfogande för företagsutlåning. Detta har dock kritiserats eftersom bankerna inte fått andra riktlinjer för kreditgivning från finansinspektionen. Således kan dessa inte föras vidare till alla de företag som just nu är i tillfällig kris.

 

Observera att detta är en artikel baserad på den information som var tillgänglig då den skrevs. Den ska därför ses som vägledande. Följ myndigheternas senaste information för att hålla dig uppdaterad. Ålands Näringsliv kan inte hållas ansvariga för uppgifter i denna artikel.