Coronaviruset - vad ska företagare göra?

Artikeln uppdaterad 08.04.2020 kl 14.15.

Vi översköljs just nu av nyheter, rykten och spekulationer om Coronaviruset. Företagsledningen behöver därför hålla sig ajour med utvecklingen och läsa om informationen från betrodda källor. Se länkar till myndigheternas sidor nedan.

Vi har beredskapslagar på Åland just nu. Det är oklart vad den situationen exakt innebär för respektive verksamheter, förutom att det är en dramatisk åtgärd som kommer att ha stor påverkan på företagen. Utlandsresor är omöjliga.

Företagarens dagpenning - temporära regler införda.

Ålands landskapsregeringen har under perioden 16.3-31.7.2020 möjliggjort för åländska företagare att ta del av arbetslöshetsförmåner - utan kravet på att lägga ner sitt befintliga företag. Du kan läsa mer och ansöka via AMS hemsida

AMS påminner om att det är 14 dagars karenstid (när du inte får ersättning). Således bör man skriva in sig på AMS så fort som möjligt.

Ålands Näringsliv har kanaliserat några frågor som vi fått svar på.

 • Att ha betalat "tillräckligt på sin FöPl" innebär i praktiken att man noterat en inkomst om minst 1068 euro/månad i FöPl-försäkringen.
 • Inkomsttaket om 300 euro/mån beror på vilken karaktär inkomsterna har, men överstiger man det kan man bli återbetalningsskyldig för dagpenningen. 
 • Angående inkomsttaket gäller begränsningen för den tid man är inskriven. Har man fått inkomster tidigare i år (eller senare i höst) kommer de alltså inte att påverka dagpenningen för en företagare fram till 31.7.
 • Huruvida man får arbeta i företaget under tiden är aningen oklart. I princip får du arbeta, men du får du inkomster kan det bli avdrag på dagpenningen.
 • Observera att dagpenning kan påverka andra ersättningar som t.ex. studiestöd från AMS eller sjukdomsersättningar från FPA. Kontakta myndigheten direkt så att de kan ge dig besked om förutsättningarna i ditt specifika fall. 

 

Med stigande grad av myndighetsåtgärder, hur påverkar det er verksamhet?

 • Har ni oro bland personalen om Coronaviruset? Har de bra information.
 • Kan era anställda utföra sina arbetsuppgifter obehindrat?
 • Är kundernas efterfrågan på samma nivå eller har den ändrat?
 • Är leveranserna säkrade så att er produktion kan upprätthållas?
 • Hur påverkas verksamheten av reserestriktionerna? 

När Coronaviruset når Åland hur kan det påverka er verksamhet?

 • Hur minskar ni smittspridningen? Finns det handsprit, rutiner för kundbemötande, speciella rutiner för arbetsresor etc?
 • Har ni rutiner hur ni ska göra om någon i personalen blir smittad? Är de tydligt kommunicerade till personalen.
 • Kan personalen arbeta på distans?
 • Om allt eskalerar så till den grad att arbetsplatsen sätts i karantän – hur påverkar det verksamheten?

Hur förberedda är er organisation på kortsiktiga chocker?

 • Fungerar kritisk logistik som behöver fungera dagligen? Om färjorna till/från Åland tillfälligt stoppas?
 • Hur länge räcker era lager? Produktionsvaror, bränsle etc?
 • Hur sårbara är ni för sämre likviditet?
  • Klarar organisationen en-två veckor utan intäkter?
  • Har du redan talat med din bank om detta? Gör detta i tid.
  • Se vår artikel om finansiering av företag.

Om Coronaviruset får påverkan på verksamheten under längre tid.

 • Ser ni redan idag att det blir framtida konsekvenser? Vilka?
 • Har ni behov av att justera personal och produktionstakt på kort sikt? Hur?
  • Överenskommelse om att ta ut ledigheter med personal. Exempelvis semestrar, fridagar eller obetald ledighet.
  • Permittering (se information om permittering på amx.ax)
  • Uppsägning
  • Åtgärder på sikt ifall detta blir långvarigt?
 • Har ni större evenemang planerade som riskeras ställas in?
  • Mässor, seminarier, event med >100 deltagare.
  • Vad har ni för kostnader för att ställa in dylika evenemang?

Vad gör Ålands Näringsliv

Ålands Näringsliv förljer naturligtvis med i situationen och myndigheternas information. Vi har redan haft kontakt med Landskapsregeringen om effekterna på näringslivet. Vi har fört fram att de ska titta på alla verktyg i den politiska verktygslådan. Vi ser att man ska bereda sig på både branschspecifika direkta stöd och olika former av garantier som kan hjälpa företag att snabbt få likviditet, vilket är en av de största riskerna just nu. Vi har också lyft vikten av information.

Samtliga behov är dock svåra att förutse i dagsläget. Dialogen kommer därför att fortsätta under de kommande månaderna. Därför har vi redan börjat genomföra en enkät bland våra medlemmar. Du hittar enkäten här. Svara gärna på den och kommentera ifall du ser specifika risker för din verksamhet. Svaren blir viktiga för vår fortsatta dialog med myndigheterna.

Om du har frågor är ni naturligtvis välkomna att kontakta Ålands Näringsliv antingen via epost eller på telefon 018-29029. 

För vidare läsning

 

Observera att detta är en artikel baserad på den information som var tillgänglig då den skrevs. Den ska därför ses som vägledande. Följ myndigheternas senaste information för att hålla dig uppdaterad. Ålands Näringsliv kan inte hållas ansvariga för uppgifter i denna artikel.