Coronaviruset - vad ska företagare göra?

Artikeln uppdaterad 22.12.2020 kl 16.15.

Vi översköljs just nu av nyheter, rykten och spekulationer om Coronaviruset. Företagsledningen behöver därför hålla sig ajour med utvecklingen och läsa om informationen från betrodda källor. Se länkar till myndigheternas sidor nedan.

Företagarens dagpenning - temporära regler införda.

Ålands landskapsregeringen har fram till den 30.06.2021 möjliggjort för åländska företagare att ta del av arbetslöshetsförmåner - utan kravet på att lägga ner sitt befintliga företag. Du kan läsa mer och ansöka via AMS hemsida

AMS påminner om att det är 14 dagars karenstid (när du inte får ersättning). Således bör man skriva in sig på AMS så fort som möjligt.

Ålands Näringsliv har kanaliserat några frågor som vi fått svar på.

 • Att ha betalat "tillräckligt på sin FöPl" innebär i praktiken att man noterat en inkomst om minst 1089,67 euro/månad i FöPl-försäkringen.
 • Inkomsttaket om 300 euro/mån beror på vilken karaktär inkomsterna har, men överstiger man det kan man bli återbetalningsskyldig för dagpenningen. 
 • Angående inkomsttaket gäller begränsningen för den tid man är inskriven.
 • Du kan få dagpenning trots att verksamheten fortsätter. Däremot påverkar eventuell inkomst i företaget.
 • Observera att dagpenning kan påverka andra ersättningar som t.ex. studiestöd från AMS eller sjukdomsersättningar från FPA. Kontakta myndigheten direkt så att de kan ge dig besked om förutsättningarna i ditt specifika fall. 

 

Med stigande grad av myndighetsåtgärder, hur påverkar det er verksamhet?

 • Har ni oro bland personalen om Coronaviruset? Har de bra information.
 • Kan era anställda utföra sina arbetsuppgifter obehindrat?
 • Är kundernas efterfrågan på samma nivå eller har den ändrat?
 • Är leveranserna säkrade så att er produktion kan upprätthållas?
 • Hur påverkas verksamheten av reserestriktionerna? 

När Coronaviruset når Åland hur kan det påverka er verksamhet?

 • Hur minskar ni smittspridningen? Finns det handsprit, rutiner för kundbemötande, speciella rutiner för arbetsresor etc?
 • Har ni rutiner hur ni ska göra om någon i personalen blir smittad? Är de tydligt kommunicerade till personalen.
 • Kan personalen arbeta på distans?
 • Om allt eskalerar så till den grad att arbetsplatsen sätts i karantän – hur påverkar det verksamheten?

Hur förberedda är er organisation på kortsiktiga chocker?

 • Fungerar kritisk logistik som behöver fungera dagligen? Om färjorna till/från Åland tillfälligt stoppas?
 • Hur länge räcker era lager? Produktionsvaror, bränsle etc?
 • Hur sårbara är ni för sämre likviditet?
  • Klarar organisationen en-två veckor utan intäkter?
  • Har du redan talat med din bank om detta? Gör detta i tid.
  • Se vår artikel om finansiering av företag.

Om Coronaviruset får påverkan på verksamheten under längre tid.

 • Ser ni redan idag att det blir framtida konsekvenser? Vilka?
 • Har ni behov av att justera personal och produktionstakt på kort sikt? Hur?
  • Överenskommelse om att ta ut ledigheter med personal. Exempelvis semestrar, fridagar eller obetald ledighet.
  • Permittering (se information om permittering på amx.ax)
  • Uppsägning
  • Åtgärder på sikt ifall detta blir långvarigt?
 • Har ni större evenemang planerade som riskeras ställas in?
  • Mässor, seminarier, event med >100 deltagare.
  • Vad har ni för kostnader för att ställa in dylika evenemang?

Vad gör Ålands Näringsliv

Ålands Näringsliv förljer naturligtvis med i situationen och myndigheternas information.

Om du har frågor är ni naturligtvis välkomna att kontakta Ålands Näringsliv antingen via epost eller på telefon 018-29029. 

För vidare läsning

 

Observera att detta är en artikel baserad på den information som var tillgänglig då den skrevs. Den ska därför ses som vägledande. Följ myndigheternas senaste information för att hålla dig uppdaterad. Ålands Näringsliv kan inte hållas ansvariga för uppgifter i denna artikel.