Beredskapslag föreslås

Artikeln uppdaterad 19.3.2020 kl 14.30

Finlands regering har infört undantagstillstånd i Finland mellan onsdagen den 18 mars och måndagen den 13 april. Det är förstås en mycket speciell situation och inget vi är någon erfarenhet av. I princip innebär det att Helsingfors styr alla beslut på Åland, men åländska myndigheter har förvaltningsbehörighet. Det innebär att vi kan avgöra hur vi verkställer vissa beslut.

Ålands Näringsliv inväntar besked om stödåtgärder till näringslivet.

 

Det har kommit sporadiska klargöranden

 • Restauranger och cafeer får ha öppet. Däremot får man inte arrangera tillställningar med över 10 personer. Gäster uppmanas att inte komma i sällskap över 10 personer.
 • Butiker får ha öppet, men ska på motsvarande sätt inte arrangera tillställningar över 10 personer.
 • Bolagssstämmor och föreningsmöten har inget generellt förbud, förutom om mötet kräver en inbjudan, medlemskap eller omfattar mer än 10 personer. 

 

Här är de nya åtgärderna som regeringen föreslagit:

 1. Småbarnspedagogiken fortsätter tills vidare normalt, det gäller även den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till den. På detta sätt tryggas tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Regeringen rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.
 2. Universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och grundskolor avbryter närundervisningen och övergår till distansundervisning. Förskoleundervisning som finns i skolan fortsätter som normalt. Dessutom ges närundervisning i årskurs 1-3 för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion.
 3. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bland annat genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier.
 4. Studentexamen genomförs enligt en tätare tidtabell före den 20 mars.
 5. Offentliga sammankomster begränsas till tio personer. Regeringen rekommenderar att man undviker att röra sig på allmänna platser som till exempel köpcenter.
 6. Statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbilar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, dagverksamhet för äldre, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund agerar på samma sätt.
 7. Besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds.
 8. Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Kritiskt sjuka personer och sjuka barn kan fortfarande besökas av personer som är symptomfria.
 9. Personer som jobbar inom den offentliga sektorn och som kan arbeta på distans förpliktigas att göra det.
 10. Personer över 70 år uppmanas att isolera sig och inte vara i närkontakt med andra. Rekommendationen gäller inte riksdagsledamöter, statsledningen eller förtroendevalda i kommunerna.
 11. Kapaciteten inom social- och hälsovården utökas, samtidigt minskas tillgången till icke-brådskande vård.
 12. Kapaciteten för provtagning för coronaviruset ökas.
 13. För vissa personer kan den lagstadgade semestern skjutas fram och arbetsvillkor ändras.
 14. Alla personer som har utbildning inom social- och hälsovården samt den inre säkerheten får kallas in vid behov.
 15. Medborgarnas rörelsefrihet kan komma att begränsas.
 16. Regeringen bereder sig på att stänga gränserna. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.
 17. Finländare som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. Finländska turister rekommenderas att genast resa hem till Finland.
 18. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.
 19. Försvarsmakten tryggar kontinuiteten och beredskapen i sin verksamhet i alla situationer. Regeringen förbereder sig att stödja andra myndigheter enligt behov.

Uppdatering 17.3.2020

Ålands landskapsregering har sammanställt yrken som räknas som avgörande för samhällets funktion. För elever vars vårdnadshavare ingår i yrkesgrupper som ses som kritiska med tanke på samhällets funktion kan närundervisning ordnas i skolan. Hela listan hittas på landskapsregeringens hemsida här.

Aritkeln uppdateras kontinuerligt.

Observera att detta är en artikel baserad på den information som var tillgänglig då den skrevs. Den ska därför ses som vägledande. Följ myndigheternas senaste information för att hålla dig uppdaterad. Ålands Näringsliv kan inte hållas ansvariga för uppgifter i denna artikel.