Barometern från Ålands Näringsliv

Ålands Näringsliv kommer ut med en barometer tre ggr per år där styrelsen sätter betyg på Ålands landskapsregering.

Barometern fokuserar på den hållbara tillväxt som vi anser nödvändig för Åland framtida utveckling. Vi bedömer hur man förbättrat eller försämrat möjligheterna för den hållbara tillväxten på Åland.

I den första barometern för mandatperioden ger vi betyget 8. Det är ett bra betyg som indikerar den goda starten man fått via regeringsprogrammet. Landskapsregeringen har lyft bra frågor på bordet och genom att se möjligheterna med självstyrelsen finns det stor potential i politiken de kommande åren.

Däremot är vi naturligtvis intresserade av hur man ska göra detta. Skrivningarna är mer i form av ambitioner än konkreta löften. Det finns vissa lösningar som kräver förändrade offentliga strukturer, är det något nuvarande landskapsregering vill arbeta med?

I denna första barometer hyllar vi ändå ambitionen och förväntar oss mer konkreta åtgärder inom ett halvår.

För läsaren har vi också gjort en jämförelse med den tidigare regeringen. Vi jämför kronologiskt betygen under mandatperiodens respektive fyra år.