Ansökan om kostnadsstöd 2 stängs 26 februari

Statskontoret har från och med den 21 december 2020 öppnat ansökan för den andra omgången av det allmänna kostnadsstödet. Kostnadstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat med mer än 30% på grund av pandemin för perioden juni-oktober 2020 jämfört med referensperioden 2019. Om företaget grundades den 1 maj 2019 eller senare är referensperioden från 1 januari till 29 februari 2020. Det sektorer som omfattas av stödet regleras i lagstiftningen och finns listade på Statskontorets hemsida. 

Utöver företagets omsättning ska ha minskat med 30 %, ska omsättningsminskningen i företagets verksamhetsområdet (bransch) vara 10 % för att företag ska vara direktkvalificerade för kostnadsstödet.

Om företagets sektor inte faller inom ramen för stödet  kan företaget ansöka om kostnadsstöd om grundförutsättningen uppfylls att omsättning har minskat med minst 30% för den aktuella tidsperioden. Företaget skall dåvisa särskilt allvarliga skäl för att bevisa att minskningen av omsättning har skett på grund av korona. Till exempel kan en begränsning eller myndighetsbeslut som har gjort det svårt att bedriva ett företag betraktas som en särskilt allvarlig anledning.

Ansökningssidan med närmare anvisningar finns på Statskontorets hemsida här