Ålands Näringslivs höstmöte

Måndagen den 23 november kl 11.30 håller Ålands Näringsliv stadgeenligt höstmöte för våra medlemmar. Du anmäler dig till mötet här.

Då samhällssituationen är starkt påverkad av pandemin, hålls mötet preliminärt i digital form. Om du saknar möjligheter att delta digitalt försöker vi lösa det.

Verksamhetsplan, budget och förslag till styrelse och utskott kommer att finnas på den här länken inför mötet.

Medlemmar har rätt att föreslå medlemmar till styrelse och utskott. Läs mer om hur du går tillväga här.

Välkommen på höstmöte