Ålands Näringslivs enkät augusti 2020

Ålands Näringsliv genomförde några enkäter under våren där vi frågade företagen om deras situation.

Nu i augusti har vi genomfört en liknande enkät. Hitills har vi fått 28 svar vilket ger en antydan men tyvärr ingen heltäckande bild. Vi håller därför enkäten öppen ytterligare en tid.

Enkätsvaren indikerar ändå en något mindre pessimistisk bild än vid enkäterna från mars och maj månad. Man förutsåg då en mycket svag sommar (ekonomiskt) där många företag skulle ha betydligt mindre försäljning än normalt. Enkätsvaren antyder att sommaren blev bättre än befarat.

  • Även om 70 % uppger "minskad omsättning" i augisti är det mer optimistiskt än maj. Då uppgav 90% minskad omsättning och en större andel uppgav ”kraftigt minskad omsättning”.
  • Nu uppger ca 60 % ett klart nej på frågan om de planerar personalåtgärder. I våras uppgav ca 70 % att planerade personalåtgärder (permittering, uppsägning, samarbetsförhandlingar). Vi ser också att en större andel planerar rekryteringar.
  • Även frågan om konkursrisken har blivit mer positiv nu efter sommaren. I augustienkäten uppger över 50% att konkursrisken inte har ökat. I våras var de endas 40% och det är färre som klart uppger att konkursrisken har ökat. ca 30% uppger att de är osäkra, vilket speglar att man har frågetecken inför utvecklingen i höst. Inget företag går oberörda ur en svag makroekonomisk utveckling.
  • Enkäten ger högre betyg åt regeringen än i våras. Både landskaps- och riksregeringen får bättre bedömningar. Kommentarerna anger självklart att man är besviken på att Åland inte verkar tas på allvar i rikspolitiken, men sett till enkätsvaren slår detta inte helt igenom. Faktum är att när det gäller Ålands landskapsregering har vi ingen som betygsätter ”dåligt”. Det sämsta betyget som uppges är "ingen åsikt" vilket torde vara unikt!

När det gäller de frivilliga kommentarerna återkommer många till att Åland drabbas hårdare av restriktioner än övriga Finland, samtidigt som detta inte respekterats i vare sig åtgärder eller föreslagna stöd åt företag.

På de fritt ställda frågorna om vad som kunde göras kommande tiden ser vi bl.a. förslag om:

  • Utvecklingsstöd åt företag som vill satsa på nya ideer.
  • Allmänt ekonomiskt stöd till företag som drabbats hårt under våren.
  • Öppnandet av gränserna inom Norden.
  • Affärsutveckling och coachning åt företag.
  • Stöd vid anställning. Praktikplatser