Utveckla framtidens företag - vårt största tillväxtprojekt

I slutet av november förekom Ålands Näringslivs projekt "Utveckla framtidens företag" i en artikel på en webbsida. Artikeln var i vanlig ordning extremt vinklad och innehöll direkta felaktigheter. Naturligtvis togs även fakta ur sitt sammanhang och hela texten antydde slöseri med projektmedel. 

Vi valde först att inte kommentera webbsidan eftersom vi förutsatte att läsare såg källkritiskt på texterna. Nu visar det sig dock att det finns personer som tror att artikeln beskriver verkligheten och att projektmedel har använts för "direktörslöner" inom Ålands Näringsliv. Det behöver vi kommentera.

Upprinnelsen till artikeln härrör från vårt ERUF-projekt Utveckla framtidens företag där Ålands Näringsliv 2015 fick beslut om 850.500 euro för att under fem års tid bedriva start-eget-rådgivning och affärsutveckling av åländska företag. Projektet driver också affärsnätverk, entreprenörsutbildningar i skolan samt olika utbildningar/inspirationstillfällen. Vi driver även Sommarlovsentreprenörerna där ungdomar får en möjlighet att testa på företagande under en kort period. Över tid har projektet även arbetat med att förtydliga informationen kring hur man hanterar skattegränsen.

Projektmedlen har utbetalats löpande under projektperioden efter halvårsvisa redovisningar och efter ofta extremt noggranna kontroller av dessa redovisningar. Det är via dessa offentliga redovisningar som webbsidan har plockat uppgifterna till artikeln.

Utveckla framtidens företag är öppet för alla på Åland som vill starta företag. Projektet har hittills kommit i kontakt med närmare 1500 personer och ca 1000 etablerade eller potentiella företag. Via projektet kan man som ny företagare diskutera och bolla sina ideer med en företagsrådgivare eller som etablerad företagare få hjälp med olika frågor som rör verksamheten. Via affärsnätverken kan man träffa andra företagare eller personer i motsvarande situation. Dessa möten ger stort värde till deltagarna och är ofta avgörande för utvecklingen av det egna företaget.

Innan vårt projektet startade fanns inte möjligheten till dylik rådgivning, utan blivande företagare var tvungna att förlita sig på en föråldrad hemsida med ibland felaktiga uppgifter. Den här situationen åtgärdade vi genom att planera och ansöka om projektet 2015.

Utveckla framtidens företag går ut på att erbjuda kvalificerad rådgivning om företagande. Det koordineras via flera anställda inom projektet vilket gör det naturligt att personalkostnaden (inkl lönebikostnaderna) är den största delen av den totala projektbudgeten. Under projekttiden kommer projektmedarbetarna att lägga ner över 18.000 arbetstimmar. Det är dock långt ifrån några direktörslöner som utbetalas, löneuppgifterna i artikeln är direkt felaktiga och rejält överdrivna.

Artikeln räknar upp ett 40-tal företag som vi anlitat inom projektet. Av dessa har vi köpt tjänster för någon av de många olika spetsaktiviteter som genomförts under projekttiden. Det har varit exempelvis startup-boostar i skärgården och föreläsningar om agila arbetsmetoder, digitalisering, marknadsföring, prissättning, storytelling samt flera utbildningsomgångar inom företagarskolan. Tack vare projektfinansieringen har alla dessa tillfällen varit kostnadsfria för deltagarna. Föreläsarna har fått ersättning enligt överenskommelse och förutbestämd taxa.
Dessa utbildnings- och inspirationstillfällen har naturligtvis marknadsförts, oftast via traditionella annonser i lokalmedia samt radioreklam. Den totala kostnaden över de första fyra åren uppgår till minst 30.000 fördelade på Nya Åland, Ålandstidningen och SteelFM. 

Självklart har vi ett kostnadstänk i projektet där vi strävar efter att effektivisera arbetet. T.ex. har "Företagarskolan" halverat sina kostnader per utbildningsomgång, jämfört med motsvarande arrangemangen före projektet. Då vi även ökat intresset har kostnaden per deltagare minskar radikalt. 

Det är bra att användningen av offentliga medel granskas, men det är samtidigt beklagligt när vissa granskare använder uppgifterna för att vilseleda sina läsare genom vinklade texter och fakta som tas ur sitt sammanhang. ERUF-projektet "Utveckla framtidens företag" är Ålands Näringslivs ekonomiskt största projekt genom tiderna. Det har gett oss en möjlighet att hjälpa blivande entreprenörer vars framtida företag ska finansiera den åländska välfärden. Vi är mycket stolta över att kunna bidra till det.

Ålands Näringsliv kommer att fortsätta hjälpa våra medlemmar, samt framtida entreprenörer och blivande företagare. Antagligen sker det i form av nya framtida projekt som kommer att kunna granskas via offentlighetsprincipen. Vi hoppas dock att dylika granskningar vore mindre vilseledande och mer journalistiskt objektiva. Det skulle våra kvalificerade projektmedarbetare och framförallt Ålands framtida företagare vara förtjänta av.

Anders Ekström
VD, Ålands Näringsliv