Ursprungsmärkning av kött

Ålands landskapsregeringen har beslutat att från och med 1.5.2019 ska alla serveringsställen som t.ex. restauranger, cafeer, storkök, kiosker ursprungsmärka sitt kött efter vilket land det kommer ifrån.

Ursprungsmärkningen gäller färskt, kylt eller fryst kött som kommer från nöt, svin, får, get och fjäderfä. Observera att det inte finns något kvantitativt kriterium, vilket föranleder att även om en liten mängd kött används i tillredningen (och det omfattas av regeln) ska ursprunget anges.

Det finns några undantag när ursprungsmärkning ej behöver anges:

  • Sådana typer av kötts som inte nämns ovan, exempelvis fisk och vilt.
  • Om kött är en köttberedning eller köttprodukt, exempelvis korv, färdiga köttfärsbiffar eller marinerad kyckling som slutligen tillreds på restaurangen.

Det kan ibland vara lite komplicerat att avgöra huruvida märkning krävs, då det beror på "graden av beredning" när livsmedlet anländer till restaurangen. Enligt jord- och skogsbruksministeriet rekommendationer ska man t.ex. ursprungsmärka kött i makaronilåda om köttet är färskmalt. Om restaurangen däremot använder färdigstekt kött i tillagningen, då behöver ursprungsmärkning inte anges.

Informationen om ursprungsmärkning ska vara skriftlig. Kunden ska kunna avgöra köttets ursprung innan man fattar sitt köpbeslut. Informationen behöver inte vara tryckt på en meny utan kan finnas på en broschyr, en tavla eller på annat sätt som gör det tydligt för matgästen varifrån köttet kommer.

Ålands Näringsliv rekommenderar att man alltid försöker ursprungsmärka köttet, även i de fall där lagstiftningen inte gäller. Vidare är det alltid en god ide att lyfta fram åländska råvaror när dessa finns på menyn.

Läs mer

- Information från Ålands landskapsregering
- Jord- och skogsbruksministeriets beredning av ärendet