Uppdatering av tullens anvisningar

Tullen har uppdatererat anvisningarna för varuhandeln mellan Åland och fasta Finland. Uppdateringen publicerades den 27.2 och anvisningarna börjar gälla den 1 mars.

Generellt sett är förfarande bekant sedan den större förändring som gjordes den 1.1.2018 då mervärdesskatteförfarandet överfördes till skatteförvaltningen för momsregistrerade företag.

De huvudsakliga förändringarna handlar numera om innehållet i tulldeklarationen när varorna anländer till eller skickas från Åland. Man särskiljer också på innehållet beroende på om varuhandeln skett mellan momsregistrerade företag eller icke-momsregistrerade företag och privatpersoner ifall man ej är skattegränskund. Det finns även andra specifika förändringar som berör t.ex. postverksamhet och speditörer.

 

Tulldeklaration för varuhandel mellan momsregistrerade företag

När det gäller handeln mellan momsregistrerade företag ska tulldeklarationen bestål av ett transportdokument eller en faktura. Tulldeklarationen ska numera innehålla:

 • varubeskrivning
 • varans vikt (kg)
 • varans avsändare, namn, adress och FO-nummer
 • varans mottagare, namn, adress och FO-nummer
 • deklarant samt skattegränsnummer om deklaranten är skattegränskund
 • plats där varan anmäls eller uppvisas (=flygplatser och hamnar godkända av transport- och kommunikationsverket)

Transportdokumentet ska anmälas via tullens webropol-blankett senast en timme innan varorna anländer till den plats där de ska uppvisas för tullen.

 

Tulldeklaration för varuhandel med icke-momsregistrerade företag eller privatpersoner

När det gäller handel med icke-momsregistrerade företag eller privatpersoner, som ej heller är skattegränskunder, ska tulldeklarationen bestå av en faktura. På fakturan ska numera framgå:

 • säljarens namn och adress
 • köparens namn och adress
 • importörens eventuella momsnummer
 • fakturans/ handelsavtalets datum
 • varubeskrivning
 • varans vikt (kg)
 • pris
 • belopp av och grund för eventuella rabatter
 • leverans- och betalningsvillkor
 • deklarant samt deklarantens eventuella skattegränsnummer

Tulldeklarationen anses vara godkänd enligt tullagstiftningen när de deklarerade varorna har anmälts till eller uppvisats för Tullen.

 

Läs mer