Strejk hotar drabba industrin på måndag

På måndag den 9 december är strejk utlyst av industrifacken som ska pågå under tre dagar fram till den 11 december.

Om ingen lösning nås före måndag så tas ca. 100.000 fackanslutna i Finland ut i strejk. Konfliken gäller i huvudsak nya kollektivavtal för branscherna inom teknologisektorn, kemiindustrin och den mekaniska skogsindustrin. Skiljelinjerna i förhandlingarna handlar förutom om lönejusteringen även om den extra arbetstid som konkurrenskraftsavtalet förde med sig.