Storytelling boostar

I dagens samhälle blir vi alla konstant överösta av information. Hur ska ett enskilt företag lyckas nå genom bruset och särskilja sig i sin marknadsföring? En tydlig och meningsfull kommunikation är av största vikt.

ERUF projektet Utveckla framtidens företag anordnar Storytelling boostar för företag som vill arbeta med business storytelling. 

Genom både teori och praktik lär du dig hur du når fram till din målgrupp och skapar en positiv image av ditt företag, med speciell fokus på business storytelling. Under workshopen arbetar du med ditt eget företags externa kommunikation och image. Workshopen resulterar i en bättre insyn i hur det egna företaget uppfattas av kunden, och en plan för hur man bygger upp sitt företags image med hjälp av storytelling.

Läs mer och anmäl dig här:

Storytelling kvällsboost 7.10 kl 13.00-20.00

Storytelling dagsboost 8.10 kl 9.00-16.00