Skatteinfo för arbetsgivare 2020

Här hittar du en sammanställning över några av de skattebeslut som berör arbetsgivare 2020.

  • Kostförmån
  • Telefonförmån
  • Reseersättningar
  • Försäkringspremier för arbetsgivare
  • Försäkringspremier för företagare

Läs mer här.