Skatteförvaltningens beslut om nivåer för 2019

Skatteförvaltningen publicerar varje år ett beslut om naturaförmåner och deras värden. Här är en sammanfattning av beslutet för 2019. Du hittar beslutet om naturaförmåner här och beslutet om resekostnader hittar du här.

Kostförmån

Värdet av en kostförmån är 6,60 euro per måltid om summan av de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 6,60 euro och högst 10,50 euro.

Om beloppet understiger 6,60 € eller överstiger 10,50 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.

Penningvärdet av den kostförmån som personal i hotell- och restaurangbranschen får eller flygpersonal får under flygningen anses vara 5,61 € per måltid.

Telefonförmån

Värdet av en naturaförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en mobiltelefon åt löntagaren är 20 € per månad. Förmånens värde täcker kostnaderna för samtal, textmeddelanden och multimediemeddelanden.

Penningvärdet av en telefonförmån som uppkommer av att arbetsgivaren bekostat en telefon i löntagarens hem är 20 € per månad. Förmånens värde täcker samtalskostnaderna.

Skattefria kilometerersättningar

Maximiersätttningar:

  • med bil: 0,43 euro/km (kan höjas under vissa förutsättningar)
  • motorbåt (högst 50 hk): 0,76 euro/km
  • annat fordon: 0,10 euro/km

Skattefria dagtraktamenten

Arbetsresans varaktighet

  • Partiellt traktamente (>6 timmar): 19 euro
  • Heldagstraktamtente (>10 timmar): 42 euro

Nivåerna för arbetsresor utomlands varierar beroende på land.