Sju tips inför Brexit

Artikeln kompletterad med nya datum 22.3.2019

Storbrittanniens medlemskap i EU fortfarande oklart. Här är sju tips från Handelskammaren riktat till dig som gör affärer med brittiska företag.

Vad är en hård Brexit? När brittiska parlamentet röstade ner Brexit-avtalet togs ett stort steg mot en s.k. hård Brexit. Det innebär att Storbritannien, om inga nya politiska beslut kommer innan 12 april (eller 22 maj) räknas som tredjeland från och med den 13 april (eller 23 maj) 2019. Tillämpningen av EU-lagstiftningen upphör då omedelbart, vilket har stora politiska och ekonomiska konsekvenser. Samtidigt avskaffas alla internationella EU-avtal gällande Storbritannien, vilket drastiskt förändrar deras internationella status.

Brittisk handeln med samma regler som Ryssland. Den viktigaste förändringen rör den inre marknaden inom EU. Då Storbritannien går ur unionen kommer den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital att upphöra. Storbritannien kommer inte heller att dra nytta av EU:s handelsavtal utan tvingas förhandla fram egna. Ur ett EU-perspektiv kommer Storbritannien att bli handelspartner i likhet med Ryssland. Det kan t.ex. krävas visum för att besöka Storbritannien i april!

 

Vad ska företag ta hänsyn till i här situationen?

 1. Förbered er för osäkerhet på marknaden. Brexit skapar oundvikligen osäkerhet för den brittiska och EU:s ekonomier. Osäkerheten kan ge lägre ekonomisk tillväxt i hela Europa, men i synnerhet i Storbritannien. Osäkerhet är ett hinder för handel och investeringar. Även aktiekurserna kommer att påverkas på olika sätt.
   
 2. Hantera valutarisken. När det finns osäkerhet på marknaden kommer växelkursen oundvikligen att fluktuera kraftigt. Då värdet på euron och pundet förändras, behöver företag valutasäkra större ordrar och fordringar i balansräkningen.
   
 3. Identifiera förändringar i marknadssituationen. När Storbritannien är en del av EU:s inre marknad är det mycket annorlunda mot situationen när Storbritannien står utanför EU. Anpassningen till den situationen kräver ofta tid för företag. De stora förändringar som vi kan förutse nu handlar om EU:s konkurrensregler samt EU:s regelverk för offentlig upphandling som upphör att gälla om Storbritannien går ur EU.
   
 4. Säkerställ dina produktions-, leverantörs- och distributionskedjor. När Storbritannien är uteslutet från EU: s inre marknad måste företagen anpassa sina distributionskedjor till nya handelsregler och eventuella tullar. Trots att företagets brittiska partner garanterar att deras produktion ska fungera utan problem, kan överraskningar ske. När tullfriheten försvinner blir tullklarering och logistik mer komplext, vilket oundvikligen kan leda till problem med tillgången på varor. Finska företag har redan förberett sig genom att lagra reservdelar och andra produkter tillverkade i Storbritannien.
   
 5. Studera tullregler och förfaringssätt. Tullkostnader, tullformaliteter, logistikkostnader för handel med Storbritannien kan överraska finska företag. Råvaror kan ha så höga tullar som 10%! Tulldeklarationer måste göras i form av tullklarering vilket tar extra tid. Tullen i Finland rekommenderar företag med stor andel brittisk handel att reservera minst en dag för tullhantering och logistik. För åländska företag torde detta vara en lägre ny arbetsbörda då vi redan utför dylikt arbete p.g.a. skattegränsen.
   
 6. Följ eventuell lagstiftningsförändring. Affärslagstiftning i Storbritannien är för närvarande i linje med reglerna för den inre marknaden vilket gör dem väl kända för finska företag. Det finns dock ingen garanti för att den brittiska lagstiftningen håller sig till den linjen efter Brexit, eftersom Brexit-debatten i Storbritannien har betonat politiskt och ekonomiskt självbestämmande. Olika regler kan börja gälla. När det gäller exempelvis bolagsrätt, IPR, dataskydd, hälsoskydd och konsumentskydd är risken stor att Storbritannien går sin egen väg. Speciellt om de enas om ett djupgående handelsavtal med USA.
   
 7. Kontrollera standardisering och tekniska föreskrifter. En av styrkorna med EU:s inre marknad är att en produkt som tillverkas och marknadsförs i ett EU-land kan säljas på marknaden i alla andra EU-länder, utan landsspecifika kontroller. Vid en hård Brexit tillämpas inte denna princip längre för handel med Storbritannien. Det innebär att EU-länder - inklusive Finland - kan kräva att EU:s tekniska föreskrifter ska följas även för brittiska produkter. På samma sätt kan britterna kräva samma sak för EU-tillverkade produkter. Dylika konflikter gör handeln komplicerad och kan i värsta fall öka export- och importkostnaderna med uppskattningsvis 10-15 procent av varans värde.

Det finns hjälp, men du måste själv göra hemläxan. Finska företag bör förbereda sig för en hård Brexit nu. Varje företag och bransch har sina egna särdrag, vilket också kan förändras under våren. EU-kommissionen, de finska myndigheterna, utrikesdepartementet och tullen, liksom näringslivsorganisationerna, som Ålands Näringsliv, kommer att hjälpa till med att utvärdera effekterna av en hård Brexit så långt det är möjligt.

I slutändan måste dock varje export- och importföretag göra sin egen hemläxa. Effekterna av Brexit är inte begränsade till export eller import, utan gäller även lokala (nationella) företag som använder brittiska produkter och tjänster. Allt från små butiker till frisörer och verkstäder. Om man inte redan har börjat är det nu dags att vakna så att Brexit inte överraskar dig i mars.

BREXIT-länkar

Are you ready for Brexit – Tyska industri-handelskammaren

EU-komissionen om Brexit

Utrikesministeriets Brexit-sidor

Tullens Brexit-sidor

Myndigheter i Storbritannien

Myndigheter på Irland