Seminarie om hållbart byggande

Hållbart byggande på Åland – Är du redo?

Ålands landskapsregerings bygg- och energiteam ordnar tillsammans med nätverket bärkraft.ax ett seminarium om hållbart byggande för byggnads- och fastighetsbranschen tisdagen den 15.10.2019 kl. 9:00 – 15:00 i Alandica. Seminariets mål är att inspirera och engagera de åländska branschaktörerna till hållbart byggande.

Gästföreläsare är Senior miljö- och hållbarhetssamordnare David Lindgren från Ramboll Sverige. Han ger en introduktion till hållbart byggande som helhet samt klarlägger begreppen kring hållbarhetscertifiering.

Programmet består i övrigt av information om framtidens energismarta fastigheter samt av åländska projekt vilka belyser möjligheterna och utmaningarna med hållbart byggande. Seminariet avslutas med en paneldiskussion som behandlar hållbart byggande
från beställarperspektiv.

Deltagandet är kostnadsfritt, begränsat antal platser.

Anmälning till seminariet senast 8.10.2019