Rapport från Ålands Näringslivs vårmöte

Ålands Näringsliv höll idag stadgeenligt vårmöte på restaurang Indigo.

Årsberättelsen presenterades med ett utdrag av de aktiviteter som genomförts under 2018. Bokslutet presenterades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Du hittar årsberättelsen för 2018 här.

Birgitta Eriksson, Stefan Kalmer och Björn Blomqvist valdes till valberedningen.

Efter vårmötet höll Henrik Jönsson en föreläsning om "entreprenörskap".