Rapport från Ålands Näringslivs höstmöte

Ålands Näringsliv höll stadgeenligt höstmöte måndagen den 25 november på restaurang Indigo.

  • Peter Wiklöf omvaldes till ordförande för perioden 2020-2021
  • Johanna Boijer-Svahnström, Björn Kalm och Sandra Barret återvaldes till styrelsen, samt Dan-Johan Dahlblom invaldes. Ronny Isaksson hade avböjt omval.
  • Utskotten tillsattes med några förändringar. Totalt 74 personer är engagerade inom utskott och styrelse, varav 41 % kvinnor.
  • Byggutskottet lades vilande, främst p.g.a. för få frågor att driva. Möjligheten att starta upp utskottet på nytt kvarstår.
  • PriceWaterhouseCooper valdes till revisor.
  • Verksamhetsplanen godkändes i förelagd form
  • Medlemsavgifterna beslöts hållas oförändrade från 2019 års nivå.
  • Budgeten godkändes i förelagd form

Efter höstmötet berättade tillträdande näringsminister Fredrik Karlström om sina tankar. Regeringsprogrammet skrivs under veckan och han vill föra en öppen och transparent näringspolitik som gynnar åländska företag. Han nämnde bl.a. att ökad inflyttning bör vara en central del i Ålands utveckling.

Nedan hittar du verksamhetsplan och utskott, styrelse och revisorer samt protokollet från mötet.