Poststrejken kan utvidgas

Förhandlingarna mellan servicebranschens arbetsgivare (Palta) och post- och logistikunionen (PAU) hade inte gett resultat under måndagen. Därmed fortsätter strejken för ca 9000 arbetstagare. 

Det finns även risk för sympatistrejker de kommande veckorna, något som kan bli kännbara för Åland.

Idag (måndag) startade bil- och transportbranschens arbetarförbund (AKT) sin sympatistrejk och redan imorgon tisdag ska den utökas, framförallt inom väg- och järnvägstrafiken. Skulle parterna vara oense ännu på onsdag utvidgar AKT sympatistrejken till hamnpersonal i oljebranschen, kabinpersonal och resebyråbranschen. Sjömansunionen slutar hantera Postens gods från och med denna vecka.

Nästa vecka (25.11) utökar PAU sin strejk att gälla även postutdelning och postransporter i hela landet. Även Sjömansunionen har då varslat om utökade sympatiåtgärder, där de hotar med den drastiska konsekvensen att alla finskflaggade passagerarfärjor på utrikestrafik blir liggande i hamn från och med måndag 25.11. Sjömansunionens medlemmar följer då inte med ut på resan. Naturligtvis skulle detta få stora konsekvenser för de åländska persontransporterna.

Konflikten handlar om vilket kollektivavtal tusentals postanställda ska lyda under. Palta vill ha kollektivavtal som är mer flexibla för att Posten ska hantera konkurrensen bättre. Enligt PAU skulle ett byte av kollektivavtal i värsta fall innebära kraftiga lönesänkningar, något som Palta anser vara ett felaktigt påstående.