Pensions- och försäkringspremier för 2019

Skatteförvaltningens beslut om pensions- och försäkringspremier för 2019

Nivåerna är fastställda för 2019 och sammanfattas kort nedan. Beslutet i sin helhet hittar du här.

Nivåer för arbetsgivare (i procent av lönen)

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

0,77 procent på löner som utbetalats år 2019. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som är under 16 år eller över 68 år.

 

Premie för arbetspensionsförsäkring (ArPL)

Avtalsarbetsgivarens premie för arbetspensionsförsäkringen är i medeltal 17,35 procent, men premiens belopp påverkas bl.a. av tillfälliga premierabatter samt kundgottgörelser.

Skyldigheten att betala arbetspensionsförsäkring gäller arbetstagare i åldern 17–67.

 

Arbetslöshetsförsäkringspremie

Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringsavgift gäller arbetstagare i åldern 17–64.

  • Upp till ett lönebelopp om 2 086 500 euro är premien 0,50 procent
  • På ett lönebelopp som överskrider 2 086 500 euro är premien 2,05 procent
  • Premien för delägare är 0,50 procent (oavsett lönebelopp)

 

Premierna för olycksfallsförsäkring och grupplivspremier varierar mellan olika branscher och olika bolag.

 

Nivåer för arbetstagare (i procent av lönen)

Arbetspensionsförsäkringspremie och sjömanspensionspremie

  • Arbetstagarens andel, 17–52 årliga personer 6,75 procent
  • Arbetstagarens andel, 53–62 årliga personer 8,25 procent
  • Arbetstagarens andel, 63–67 årliga personer 6,75 procent

Arbetslöshetsförsäkringspremie

  • arbetstagarens andel 1,50 procent
  • delägarnas andel 0,78 procent