Nya tullhanteringsregler kan komma att slå hårt mot Åland

Tullens arbete med ett nytt tullklareringssystem lämnar flera oroande frågetecken när det gäller import- och exporthanteringen för åländska företag. Förslaget på ett nytt digitalt deklarationssystem bygger på EU-direktiv om krav om elektronisk förtullning och beräknas att tas ibruk stegvis. I slutet av 2019 kommer deklarationstjänst på nätet för privatpersoner förnyas och under 2020 kommer tullens nya deklarationstjänst för företag att tas ibruk.

I arbetet som nu pågår finns flera frågetecken som kommer innebära omfattande byråkratiska och kostnadshöjande effekter för åländska företag om de skulle komma att förverkligas. Krav på bland annat förtullning i realtid och att varje separat leverans deklareras var för sig skulle innebära en svårhanterlig situtation för företag som bedriver handel av varor över skattegränsen. Ålands Näringsliv kommer fortsätta att lyfta fram kravet på förenklig jämfört med dagens hantering och noggrant följa med det fortsatta arbetet med det nya tullklareringssystemet.