Ny dom om förlängd arbetstid

Igår kom en dom från Västra Finlands tingsrätt där en arbetstagare och arbetsgivare tvistade om hur man skulle tillämpa konkurrenskraftsavtalets del om förlängd arbetstid.

De senaste åren har som bekant många arbetstagare i privata sektorn i Finland haft 24 timmar längre arbetstid per år. Gårdagens dom från tingsrätten ifrågasätter det.

Domen hänvisar till att arbetsavtalet redan hade stipulerat en viss arbetstid om 37,5 timmar/vecka. Arbetsgivaren hade ensidigt förlängt arbetstiden till 38 timmar/vecka i enlighet med konkurrenskraftavtalet.

Domstolen menar nu att det lokala avtalet hade företräde och att arbetstidsförläningen borde ha föregåtts av ett nytt avtal, eftersom det centrala avtalet gav arbetstagaren sämre villkor. 

Skulle arbetsavtalet däremot inte specifikt innehålla en viss arbetstid, hade arbetsgivaren ensidigt fått förlänga arbetstiden som nu skedde.

Läs mer

,