Nominera kandidater till Landsbygdsgalan 2020

Nu kan du nominera pristagare till Landsbygdsgalan 2020. Nedan hittar du de olika kategorierna. 
Du nominerar genom att fylla i det här webformuläret senast den 31 oktober 2019.

När du nominerar önskar arrangörerna att du ska fundera över:

  • Hur arbetar den nominerade med hållbarhet (ekonomiskt, miljömässigt och socialt)?
  • På vilket sätt samarbetar den nominerade med andra aktörer?
  • Hur är kandidaten till inspiration för andra?

Kategorierna

Ålands unga entreprenör 2020
Priset ges till en ung, målmedveten företagare som visar framtidstro och har satsat på en primärnäring eller livsmedelsförädling. Företaget jobbar enligt Ålands hållbara livsmedelsstrategi med visionen ”Östersjöns gastronomiska ö är både hållbar och framtidsanpassad”.

Ålands miljösatsning 2020
Priset ges till ett företag/organisation som gjort en betydande miljösatsning i sin produktion. Företaget jobbar enligt Ålands hållbara livsmedelsstrategi med visionen ”Östersjöns gastronomiska ö är både hållbar och framtidsanpassad”.

Ålands matambassadör 2020
Priset ges till en person eller koncept som förmedlar matglädje och stärker kännedomen om åländsk mat och råvaror – axgan.  Jobbar enligt Ålands hållbara livsmedelsstrategi med visionen ”Östersjöns gastronomiska ö är både håll bar och framtidsanpassad”.

Ålands landsbygdsföretagare 2020
Priset ges till ett företag som målmedvetet satsar på att utveckla sitt företag, är en förebild för andra och tänker nytt, lönsamt och hållbart. Företaget jobbar enligt Ålands hållbara livsmedelsstrategi med visionen ”Östersjöns gastronomiska ö är både hållbar och framtidsanpassad”.

Ålands skogsvårdare 2020
Priset ges till en skogsägare som med intresse och engagemang bedriver ett långsiktigt skogsbruk och en aktiv skogsvård i kombination med god miljöhänsyn.